GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka

Välj önskad defektklass nedan.

Defektklass Beskrivning
A Metallisk projektion
B Kaviteter/porer
C Diskontinuiteter
D Ytdefekter
E Ofullständigt gjutgods
F Form- och Dimensionsfel
G Inneslutningar och strukturfel

Vet du inte i vilken defektklass du skall söka? Läs då översiktsguiden. Guide

Översättningstabeller mellan de olika klassificeringssystemen hittar du här.