GJUTFELSANALYS - KLASSIFICERINGSINFORMATION

Eftersom den Svenska och Internationella gjutfelshandboken skiljer sig oerhört mycket åt vad gäller
klassindelningen av defekter, ges här möjlighet att via två olika tabeller (i MS Word-format) söka
en viss defekts motsvarighet i respektive handbok.
 
Tabell med den Svenska gjutfelshandbokens klassificering som utgångspunkt
 
Tabell med den Internationella (AFS) gjutfelshandbokens klassificering som utgångspunkt