GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka Till startsidan

Tillbaka

Välj önskad defekt utifrån principskisserna och beskrivningarna.
Sökväg: F\

Defektnummer Defektnamn
F111 Modellfel - krympmån.
Alla godsdimensioner är felaktiga men med bibehållna proportioner i förhållande till önskade dimensioner.
 
Defektnummer Defektnamn
F121 Förhindrad svalningskrympning
För stora dimensioner i endera riktning, där gjutformen eller kärnan ger onormalt högt motstånd mot krympningen hos gjutgodset under svalning.
 
Defektnummer Defektnamn
F122 Olikformig svalningskrympning
Onormalt stor sammandragning av gjutgodsets grövre partier.
 
Defektnummer Defektnamn
F123 Oförsiktig dragning av modell.
För stora godsdimensioner parallellt med dragningsriktningen.
 
Defektnummer Defektnamn
F124 Expansion av gjutformen under torkning
För stora dimensioner av gjutgodet vinkelrätt mot partlinjen.
 
Defektnummer Defektnamn
F125 Svag eller otillräcklig ramning.
Se A211 (Utbuktningar).
 
Defektnummer Defektnamn
F126 Skevt gjutstycke - kraftig ramning.
Otillräcklig tjocklek över stora områden på över- eller underytan av gjutstycket.
 
Defektnummer Defektnamn
F211 Måttfel - modellfel
Gjutgodset överensstämmer inte med ritningen, på vissa delar eller generellt. Undersökning av gjutmodellen visar att den inte stämmer med ritningen.
 
Defektnummer Defektnamn
F212 Måttfel - modellmonteringsfel
Gjutstycket överensstämmer inte med ritningen på ett eller flera ställen.
 
Defektnummer Defektnamn
F221 Partförskjutning av form eller kärnförskjutning
De delar av gjutstycket som ligger på ömse sidor om partlinjen är förskjutna i förhållande till varandra.
 
Defektnummer Defektnamn
F222 Partförskjutning - kärna
De två delarna av gjutgodsets hålighet som härrör från en kärna uppvisar förskjutning parallell längs partlinjen av kärnan.
 
Defektnummer Defektnamn
F223 Modelldragningsfel.
En utbuktning på gjutgodsets yta i närheten av partlinjen eller en dimensionsökning på ytan parallellt med partlinjen.
 
Defektnummer Defektnamn
F231 Skevhet - Deformerad gjutmodell
Gjutgodset uppvisar lokal eller generell skevhet. Skevheten är konstant från detalj till detalj.
 
Defektnummer Defektnamn
F232 Skevhet - Deformerad gjutform / fjädrande gjutmodell
Gjutgodet uppvisar endera lokal eller generell skevhet som kan variera från flaska till flaska.
 
Defektnummer Defektnamn
F233 Skevhet - Deformerat gjutgods
Gjutgodset uppvisar skevhet vid jämförelse med ritning, gjutmodell och gjutform. Kan variera från gods till gods.
 
Defektnummer Defektnamn
F234 Skevhet - Restspänningar
Gjutstycket uppvisar skevhet som uppkommer efter en viss tids lagring, efter värmebehandling eller maskinbearbetning.