GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka Till startsidan

Tillbaka

Välj önskad defekt utifrån principskisserna och beskrivningarna.
Sökväg: E\

Defektnummer Defektnamn
E111 Kallflutna godskanter.
Inget gods saknas på gjutstycket, förutom att godsets kanter är avrundade.
 
Defektnummer Defektnamn
E112 Blackränder, blackdroppar.
Avrundningar eller avsaknad av gods på ytan av ett gjutstycke.
 
Defektnummer Defektnamn
E121 Kallflytning
Gods saknas på gjutstycket. Gränsytan mot det saknade partiet är avrundad. Närliggande ytor är ofta blanka.
 
Defektnummer Defektnamn
E122 Ej fullgjutet
Den övre godsdelen saknas på gjutstycket. Gränsytan mot det saknade partiet är en fri stelningsyta. Matare och liknande är fyllda till samma nivå som gjutgodset.
 
Defektnummer Defektnamn
E123 Utrinning
Gods saknas på gjutstycket. Gränsytan mot det saknade partiet är en fri stelningsyta. Utrinningsgrader kan förekomma. I tjocka delar kan defekten vara placerad inuti godset.
 
Defektnummer Defektnamn
E124 Överdriven blästring.
Gjutstycket har blästerrensats för mycket så att vissa delar av det ursprungliga godset, så som hörn och tunnare partier, reducerats i tjocklek.
 
Defektnummer Defektnamn
E125 Begynnande smältning under värmebehandling
Efter värmebehandling saknas delar av gjutstycket och tycks vara bortsmälta. I vissa fall har hela gjutstycket smält och förlorat dess proportioner.
 
Defektnummer Defektnamn
E211 Sönderslagning
En del av gjutgodset saknas och ytan mot denna del är en brottyta.
 
Defektnummer Defektnamn
E221 Kapnings-, slipnings- och mejslingsfel.
Gods saknas vid kapnings-, slipnings- eller mejslingsstället, d v s där matare, ingjutssystem och liknande tidigare suttit.
 
Defektnummer Defektnamn
E231 För tidig uppslagning
Gjutstycket är delat i flera delar. Brottytan är starkt oxiderad hos ferrolegeringar (järninnehållande legeringar).