GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka Till startsidan

Tillbaka

Välj önskad defekt utifrån principskisserna och beskrivningarna.
Sökväg: D\

Defektnummer Defektnamn
D111 Veckad yta, gasfåra
Veckade partier som är oregelbundet fördelade över en yta av gjutgodset.
 
Defektnummer Defektnamn
D112 Elefanthud
Grunda, något långsträckta och med viss regelbundhet orienterade fördjupningar i gjutstyckets yta med utseende av elefanthuds rynkighet. Är särskilt vanligtt vid gjutning av segjärn.
 
Defektnummer Defektnamn
D113 Kallveck
Fåra i gjutstyckets yta som utbreder sig i en serie av grunda, vågformiga linjer.
 
Defektnummer Defektnamn
D114 Flödesmönster
På ytan av ett i övrigt felfritt gjutstycke syns ränder som följer metallflödet i formen.
 
Defektnummer Defektnamn
D121 Grov yta p g a sandexpansion.
Gropar i gjutstyckets yta med ett djup och en form som liknar sandkornens. Ofta förekommer även sandinneslutningar.
 
Defektnummer Defektnamn
D122 Grov yta
Ytan är helt eller delvis grövre än vad som avsetts för gjutgodset i fråga men fri från vidhäftande sand. Kan uppstå hos alla järn- och kopparbaserade legeringar, vid gjutning i sandform.
 
Defektnummer Defektnamn
D131 Ytliga råttsvansar
Jämnkantad fog på ytan av gjutstycket med ett djup på cirka 2 mm. Kan uppkomma på alla järn- och ibland kopparbaserade legeringar i råsandsformar.
 
Defektnummer Defektnamn
D132 Råttsvans
Grund, V-formad fåra i gjutstyckets yta. Fårans djup kan vara från svagt synbar till ca 5 mm och längden från några cm till utbredning över hela gjutstycket.
 
Defektnummer Defektnamn
D133 Flytmärken, "kråkfötter"
Oregelbundet fördelade fördjupningar (utsträckta eller runda) placerade på områden på motsatta sidan om inloppet. Före rensning är fördjupningarna täckta av glödskal. Uppstår vid gjutning av gjutstål.
 
Defektnummer Defektnamn
D134 Apelsinyta
Grunda oregelbundna fördjupningar i gjutstyckets yta med utseende som kan liknas vid en apelsins skal. Kan uppstå hos alla järn- eller kopparbaserade legeringar, som gjuts i syntetiska råsandsformar.
 
Defektnummer Defektnamn
D135 Lossrivningar
Skrovliga fördjupningar över mindre partier av gjutstyckets yta. Ofta i inåtgående hörn. Uppkommer vid gjutning av aluminium- eller zinklegeringar.
 
Defektnummer Defektnamn
D141 Sjunkningar
Lokal, flack inbuktning på gjutstyckets yta. Vanligtvis vid tjocka sektioner, t ex T-sektioner.
 
Defektnummer Defektnamn
D142 Slaggsår vid vaxursmältningsmetoden.
Små runda ytblåsor med en grågrön färg.
 
Defektnummer Defektnamn
D211 Deformerad gjutform
Fördjupning, ofta över ett större parti av gjutstycket, som har samma ytfinhet som godset i övrigt.
 
Defektnummer Defektnamn
D221 Fastbränna / vidhäftning
På gjutstyckets yta kvarsitter sand efter rensning. Försvinner inte vid blästring, men kan slipas bort. Defekten finns företrädesvis vid de varmaste områdena på gjutgodset. Kan uppkomma vid gjutning av alla järn- och kopparbaserade legeringar.
 
Defektnummer Defektnamn
D222 Vidhäftning av sintrad ytsand.
Ett tunt lager av sintrad ytsand har vidhäftat på gjutstyckets ytor. Ytan är glasartad. Uppkommer vid gjutning av järn- eller kopparbaserade legeringar.
 
Defektnummer Defektnamn
D223 Inträngning
Form- eller kärnmassa fasthållen vid gjutstycket av inträngd metall. Uppkommer oftast där sanden är som hetast, t ex kärnor och konkava sektioner.
 
Defektnummer Defektnamn
D224 Skolla vid vaxursmältningsmetoden.
Flagor av formmaterial i anslutning till gjutgodsets yta. Uppkommer vid gjutning av stål- eller kopparlegeringar.
 
Defektnummer Defektnamn
D231 Skolla
Skrovlig, utåtgående och plan metallskorpa med underliggande sandskikt på gjutstyckets yta.
 
Defektnummer Defektnamn
D232 Skorv
Skrovlig jämntjock upphöjning på gjutstyckets yta. Tjockleken är vanligen 1 - 3 mm.
 
Defektnummer Defektnamn
D233 Blackskolla, blackskorv.
En plan lokal förtjockning på gjutgodsytan med skarpa kanter (skorv). Vid blackskolla har en blackflaga endast delvis lossnat och har ibland ena sidan direkt förbindelse med övrigt blackskikt. Uppkommer vid gjutning av järn- eller kopparbaserade legeringar vid sand- eller keramiska skalformar.
 
Defektnummer Defektnamn
D241 Glödskalsbildning
Gjutgodsets yta är oxiderad eller täckt av ett glödskalslager. Uppkommer hos värmebehandlat stål, segjärn, gråjärn och aducerjärn.
 
Defektnummer Defektnamn
D242 Fastbränt inpackningsmedel (aducerjärn)
Delvis fastbränt inpackningsmedel på ytan av aducerjärn.
 
Defektnummer Defektnamn
D243 Avspaltning (aducerjärn)
Separation av parallella lager på ytan av gjutgodset efter glödgning av aducerjärn i oxiderande temperatur.