GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka Till startsidan

Tillbaka

Välj önskad defekt utifrån principskisserna och beskrivningarna.
Sökväg: C\

Defektnummer Defektnamn
C111 Kallspricka (p g a ovarsam hantering eller efterbehandling.)
En knappt skönjbar spricka som inte delat gjutstycket. Sprickan anses inte, p g a gjutstyckets design, ha uppstått under stelningsprocessen.
 
Defektnummer Defektnamn
C121 Varmspricka p g a ovarsam hantering eller efterbehandling.
En knappt skönjbar spricka som inte delat gjutstycket. Sprickan anses inte, p g a gjutstyckets design, Ha uppstått under stelningsprocessen.
 
Defektnummer Defektnamn
C211 Kallspricka
Transkristallint brott i godset med icke oxiderad brottyta. (sprickan går tvärs genom kristallerna)
 
Defektnummer Defektnamn
C221 Varmspricka
Brott i godset med oxiderad (mörk) brottyta. Brottet går mellan kristaller, inte tvärs igenom dem.
 
Defektnummer Defektnamn
C222 Värmebehandlingsspricka
Spricka i gjutgodset med skarpa kanter och homogen bredd. Ytan är missfärgad på grund av oxidering under värmebehandlingen.
 
Defektnummer Defektnamn
C311 Kallveck, kallsöm.
Fåra eller veck på gjutstyckets yta, som ej tränger helt genom godset. Skillnaden mellan kallveck och kallsöm är ganska liten, men kan vara av avgörande betydelse vid beslut om kassation. Kallveck är ofta endast ett skönhetsfel, medan en kallsöm tränger djupare ner i godset och kan påverka hållfastheten.
 
Defektnummer Defektnamn
C321 Kallsöm p g a avbruten gjutning.
En för ögat synlig fog längs ett horisontalt plan av gjutgodset. Gjutstyckets delar kan endera vara helt separerade från varandra eller hopsmälta på vissa områden.
 
Defektnummer Defektnamn
C331 Vällningsfel (vid kylkropp eller annan ingjuten detalj)
Ingjuten pall, kylkropp eller annan kropp är ej fast förbunden med godset i gjutstycket.
 
Defektnummer Defektnamn
C411 Musselbrott, rock-candy.
Defekt i gjutstyckets yta med ett musselliknande utssende. Brottytan visar släta, något "svängda" facetter. Uppstår i gjutstål.
 
Defektnummer Defektnamn
C412 Interkristallin korrosion.
Försämrade mekaniska egenskaper beroende på ett nätverk av sprickor över hela gjutstycket. Uppstår i zinklegeringar.