GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka Till startsidan

Tillbaka

Välj önskad defekt utifrån principskisserna och beskrivningarna.
Sökväg: B\

Defektnummer Defektnamn
B111 Gasblåsor, småblåsor
Sfäriska blåsor med släta väggar som oftast inte är i kontakt med gjutgodsets yttre väggar. Stora blåsor återfinns ofta isolerade, medan små återfinns i grupper. Blåsornas väggar kan vara blanka , och mer eller mindre oxidrade.
 
Defektnummer Defektnamn
B112 Blåsor i anslutning till ingjutna metalliska detaljer, kylkroppar, kärnstöd mm. (kärnstödsblåsa)
Rundad 2-20 mm stor blåsa, i kontakt med eller ovanför kärnstöd eller liknande. Väggarna är metalliskt blanka.
 
Defektnummer Defektnamn
B113 Slaggblåsa
0,5 - 20 mm stora blåsor, vilka är belägna strax under överytan av gjutgodset. (se även B111) Slagg i väggarna. Slaggen kan vara lokalt koncentrerad. I en del fall ser man ingen slagg, vilket bl a kan bero på att den funnits i en bortkapad del. Utvecklad gas kan också ha lämnat slaggen och stannat på annat ställe i godset.
 
Defektnummer Defektnamn
B121 Ytblåsor
Ofta flack blåsa, storlek 1 - 100 mm i längd med ett djup på 1 - 10 mm. Blåsorna kan vara öppna mot överytan eller delvis/helt täckta med ett tunt metallskal. Väggarna är vanligtvis utan beläggningar. Finns i allmänhet under gjutstyckets yta. Uppstår vid sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
B122 Hörnblåsa
Felet förekommer oftast vid inåtgående hörn av gjutgodset och fortsätter mot centrum. Vad som skiljer denna defekt från B212 är att kanterna är rundade.
 
Defektnummer Defektnamn
B123 Stickblåsor (pinholes)
Blåsor med en diameter av ca 0,1-2 mm och med en längd av 1-5 mm, med en droppliknande form. Belägna strax under gjuthuden eller vid ytan och kan förekomma på gjutgodsets alla sidor. Ses i mer eller mindre utbredda områden utöver godset
 
Defektnummer Defektnamn
B124 Kommablåsa (enbart vid fjällgrafitiskt gjutjärn)
Tjocklek 0.1-3mm. Bredd och längd 1-10mm. I tvärsnitt viss likhet med kommatecken, därav namnet. Felet kan ge godset ett maskstunget utseende. Väggarna är dendritiska. Felen är vanligtvis orienterade vinkelrätt mot stelningsfronten.
 
Defektnummer Defektnamn
B211 Öppen sugning.
Oregelbunden hålighet, som från gjutstyckets yta tränger in i godset och ger en trattliknande defekt. Väggarna kan vara dendritiska eller släta. Oftast i inåtgående hörn.
 
Defektnummer Defektnamn
B212 Sugning i anslutning till hörn.
Oregelbunden hålighet, som från gjutstyckets yta tränger in i godset. Hålighetens väggar är skrovliga och ofta dendritiska. Felet förekommer oftast i inåtgående hörn.
 
Defektnummer Defektnamn
B213 Sugning i anslutning till kärna.
En hålighet som har samma karaktär som B211 men som uppkommer i anslutning till en kärna. Företrädelsevis i ett grövre stycke av gjutgodset.
 
Defektnummer Defektnamn
B221 Inre sugning
Oregelbunden hålighet inne i gjutstycket. Hålighetens väggar uppvisar ofta dendriter.
 
Defektnummer Defektnamn
B222 Centrumsugning
Håligheter eller porösa områden med ett lamelliknande utseende längst gjutstyckets centrumlinje.
 
Defektnummer Defektnamn
B311 Sugningsporer / Mikrosugningar.
För blotta ögat synliga (makro) eller osynliga (mikro) små sugningshåligheter, oftast belägna i godsanhopningar.