GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka Till startsidan

Tillbaka

Välj önskad defekt utifrån principskisserna och beskrivningarna.
Sökväg: A\

Defektnummer Defektnamn
A111 Partgrad
Grad i gjutstyckets partlinje.
 
Defektnummer Defektnamn
A112 Sprickgrad
Tunn grad, oftast långsträckt, uppvisande avtryck av spricka i formen. Höjden på graden eller för flera grader inom ett område är alltid lika. Felet förekommer enbart vid kärnor eller formar bundna med organiska bindemedel.
 
Defektnummer Defektnamn
A113 Krackelerad yta på gjutgodset.
Ett nätverk av fina sprickor på ytan av gjutgodset vid pressgjutning eller gjutning i permanenta formar.
 
Defektnummer Defektnamn
A114 Skolla i anslutning till hörn
Metallisk projektion som till formen består av ett tunt blad av oregelbunden kontur. Kan uppstå vid gjutning i sandformar.
 
Defektnummer Defektnamn
A115 Grad i anslutning till gjutgodsets hörnkant.
Projektioner som till formen utgörs av ett tunt blad som varken är parallell eller vinkelrät mot gjutgodsets yta. Kan förekomma i alla metaller innehållande järn som gjuts i sandformar.
 
Defektnummer Defektnamn
A121 Utrinning p g a tryck mot överdel av form
Ganska tjocka plattliknande projektioner med skrovliga kanter och jämna ytor. Uppstår vid sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
A122 Utrinning p g a tryck mot underdel av form
Oregelbundna gradliknande projektioner av varierande tjocklek med skrovlig eller ojämn yta. Sträcker sig ofta med trubbig vinkel, från de nedre kanterna av gjutstycket. Uppstår i råsandsformar.
 
Defektnummer Defektnamn
A123 Utrinning p g a sprucket keramiskt skal (vaxursmältning)
Formationer av stora, tunna grader i jämnhöjd med gjutstyckets position i formen.
 
Defektnummer Defektnamn
A211 Utbuktningar
Utbuktningar hos gjutstycket. Massiva och oregelbundna projektioner på inre och yttre ytor av gjutgodset samt i anslutning till hörnpartier. Uppstår vid sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
A212 Erosion
Skrovlig upphöjning på gjutstyckets yta. Uppstår hos alla legeringar, men sällan hos lättmetaller, vid sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
A213 Deformerad gjutform
Ogeometrisk projektion på en vertikal eller snedställd yta av gjutgodset i en riktning i vilken formen stängts eller en kärna placerats. Uppstår vid sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
A221 Formbrott före avgjutning
Oregelbunden massiv projektion i överytan av gjutstycket vars utseende överrensstämmer med en avskiljd del av formväggen. Uppstår vid användning av råsandsformar.
 
Defektnummer Defektnamn
A222 Uppfluten bulle från kärna eller form.
Massiv oregelbunden projektion som till formen indikerar att en större mängd av gjutformen eller kärnan avskiljts. Uppstår vid sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
A223 Sandsår
Gropar i gjutstyckets yta, vilka innehåller sand. En del av sanden kan ha avlägsnats vid rensningen.
 
Defektnummer Defektnamn
A224 Formbrott
Avtryck på gjutstycket av brottyta i formväggen. Avtrycket har sandkornaktigt utseende och är inte jämntjockt. Kan uppstå vid alla typer av sandgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
A225 Skorv i anslutning till hörn.
Kompakta och oregelbundna projektioner belägna över stora ytor av gjutgodset. Liknar ett brott och innehåller otaliga sandinneslutningar. Uppstår vi råsandsgjutning.
 
Defektnummer Defektnamn
A226 Grader p g a krossad kärna.
Massiva oregelbundna projektioner vilka återfinns i anslutning till håligheter på gjutgodset. Ytan har ett brottliknande utseende.
 
Defektnummer Defektnamn
A311 Svettning - godsytor.
Runda metalliska projektioner med slät yta. Uppkommer på områden som inte varit i kontakt med formen, t ex vid centrifugalgjutning och öppna formar.