GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka

Listar alla defekttyper i databasen.
Klicka på defektnummer eller defektnamn för mer information om respektive defekt.

Defektnummer Defektnamn
A111 Partgrad
A112 Sprickgrad
A113 Krackelerad yta på gjutgodset.
A114 Skolla i anslutning till hörn
A115 Grad i anslutning till gjutgodsets hörnkant.
A121 Utrinning p g a tryck mot överdel av form
A122 Utrinning p g a tryck mot underdel av form
A123 Utrinning p g a sprucket keramiskt skal (vaxursmältning)
A211 Utbuktningar
A212 Erosion
A213 Deformerad gjutform
A221 Formbrott före avgjutning
A222 Uppfluten bulle från kärna eller form.
A223 Sandsår
A224 Formbrott
A225 Skorv i anslutning till hörn.
A226 Grader p g a krossad kärna.
A311 Svettning - godsytor.
B111 Gasblåsor, småblåsor
B112 Blåsor i anslutning till ingjutna metalliska detaljer, kylkroppar, kärnstöd mm. (kärnstödsblåsa)
B113 Slaggblåsa
B121 Ytblåsor
B122 Hörnblåsa
B123 Stickblåsor (pinholes)
B124 Kommablåsa (enbart vid fjällgrafitiskt gjutjärn)
B211 Öppen sugning.
B212 Sugning i anslutning till hörn.
B213 Sugning i anslutning till kärna.
B221 Inre sugning
B222 Centrumsugning
B311 Sugningsporer / Mikrosugningar.
C111 Kallspricka (p g a ovarsam hantering eller efterbehandling.)
C121 Varmspricka p g a ovarsam hantering eller efterbehandling.
C211 Kallspricka
C221 Varmspricka
C222 Värmebehandlingsspricka
C311 Kallveck, kallsöm.
C321 Kallsöm p g a avbruten gjutning.
C331 Vällningsfel (vid kylkropp eller annan ingjuten detalj)
C411 Musselbrott, rock-candy.
C412 Interkristallin korrosion.
D111 Veckad yta, gasfåra
D112 Elefanthud
D113 Kallveck
D114 Flödesmönster
D121 Grov yta p g a sandexpansion.
D122 Grov yta
D131 Ytliga råttsvansar
D132 Råttsvans
D133 Flytmärken, "kråkfötter"
D134 Apelsinyta
D135 Lossrivningar
D141 Sjunkningar
D142 Slaggsår vid vaxursmältningsmetoden.
D211 Deformerad gjutform
D221 Fastbränna / vidhäftning
D222 Vidhäftning av sintrad ytsand.
D223 Inträngning
D224 Skolla vid vaxursmältningsmetoden.
D231 Skolla
D232 Skorv
D233 Blackskolla, blackskorv.
D241 Glödskalsbildning
D242 Fastbränt inpackningsmedel (aducerjärn)
D243 Avspaltning (aducerjärn)
E111 Kallflutna godskanter.
E112 Blackränder, blackdroppar.
E121 Kallflytning
E122 Ej fullgjutet
E123 Utrinning
E124 Överdriven blästring.
E125 Begynnande smältning under värmebehandling
E211 Sönderslagning
E221 Kapnings-, slipnings- och mejslingsfel.
E231 För tidig uppslagning
F111 Modellfel - krympmån.
F121 Förhindrad svalningskrympning
F122 Olikformig svalningskrympning
F123 Oförsiktig dragning av modell.
F124 Expansion av gjutformen under torkning
F125 Svag eller otillräcklig ramning.
F126 Skevt gjutstycke - kraftig ramning.
F211 Måttfel - modellfel
F212 Måttfel - modellmonteringsfel
F221 Partförskjutning av form eller kärnförskjutning
F222 Partförskjutning - kärna
F223 Modelldragningsfel.
F231 Skevhet - Deformerad gjutmodell
F232 Skevhet - Deformerad gjutform / fjädrande gjutmodell
F233 Skevhet - Deformerat gjutgods
F234 Skevhet - Restspänningar
G111 Metalliska och intermetalliska inneslutningar
G112 Kallpärla
G113 Svettning - inre håligheter
G121 Exogena inneslutningar
G122 Slaggsår
G131 Sandinneslutningar
G132 Blackinneslutning
G141 Slagginneslutning vid segjärn
G142 Oxidinneslutning
G143 Sotsöm.
G144 Hårda inneslutningar (hard spots)
G211 Kantvithet
G212 Kantvithet (med tvär övergång).
G213 Mittvit struktur
G221 Primärgrafitbildning i aducerjärn.
G222 Perlitisk ytzon i ferritiskt aducerjärn.
G223 Fläckvis härdade områden
G261 Garskumsgropar
G262 Garskumsinneslutningar
G263 Anrikning av grafitnoduler
G264 Grov brottyta i segjärn.