GJUTFELSANALYS - INFORMATONSSIDA TILL GJUTFELSANALYSDATABASEN

Denna webapplikation är tänkt att underlätta arbetet med att lokalisera generella gjutdefekter som berör alla typer av gjutlegeringar och formmaterial. Databasen är uppbyggd enligt samma klassificeringssystem som "International atlas of casting defects" av American Foundrymen´s Society, vars struktur kan studeras vidare här. Gjutfelsdatabasen är i dess webform sökbar på fem olika sätt, vilka framgår av föregående sida, och innehåller: defektnummer enligt klassificeringssystemet ovan, defektnamn, en kortare beskrivning av defekten i fråga samt defektens primärorsak. Vidare redovisas ett antal ytterligare orsaker samt dess orsaksberoende parametrar vad gäller gjutmetall och gjutform. Dessutom redovisas anmärkningar och rekommendationer för respektive defekt. Dessa kan variera till antalet beroende på defekttyp. Till varje defekttyp finns en enklare defektskiss för att underlätta defektanalysen och undvika missförstånd. Dessutom ges i den första uppdateringen av denna webapplikation möjligheten att för vissa defekter titta på fotografier. Databasen har för tillfället plats för ett tiotal fotografier per defekt men detta kan komma att utökas efter hand. Vidare ges även möjlighet att för vissa defekter läsa ytterligare information än den som rymms i databasen, vilket förnärvarande är på försökstadiet och till skepnaden enbart är inscannade helsidor från Gjuteriföreningens gamla gjutfelsanalys-handbok. På gjutfelsanalysens huvudsida finns även länkar till dels ett diskussionforum rörande gjutdefekter samt även en specifik länksida som efter hand kommer att uppdateras med nyttiga länkar till andra sidor om gjutdefekter.

Navigeringen av denna webplats är inte alltför avancerad, då man som regel bara klickar på för att ta sig vidare, samt eller för att återvända, och för att återgå till startsidan. Däremellan klickar man på texter så som "B112" eller "Blåsa" osv. Vad beträffar fotografier klickar man på dess tumnaglar (småbilder) för att få fram en större bild, därefter följer fotografinavigeringen samma pricip som ovan.

Detta verktyg bör underätta arbetet vid gjutfelsanalysering och kan även användas i utbildningssyfte.

Mail