GJUTFELSANALYS - DATABAS Tillbaka

Listar alla defekttyper i databasen. Klicka på respektive bild för att förstora eller
klicka på defektnummer eller defektnamn för mer information om respektive defekt.

Defektnummer Defektnamn Foto
A111 Partgrad
A112 Sprickgrad
A113 Krackelerad yta på gjutgodset. Fotografier saknas!
A114 Skolla i anslutning till hörn Fotografier saknas!
A115 Grad i anslutning till gjutgodsets hörnkant. Fotografier saknas!
A121 Utrinning p g a tryck mot överdel av form Fotografier saknas!
A122 Utrinning p g a tryck mot underdel av form Fotografier saknas!
A123 Utrinning p g a sprucket keramiskt skal (vaxursmältning) Fotografier saknas!
A211 Utbuktningar
A212 Erosion
A213 Deformerad gjutform Fotografier saknas!
A221 Formbrott före avgjutning Fotografier saknas!
A222 Uppfluten bulle från kärna eller form. Fotografier saknas!
A223 Sandsår
A224 Formbrott
A225 Skorv i anslutning till hörn. Fotografier saknas!
A226 Grader p g a krossad kärna.
A311 Svettning - godsytor. Fotografier saknas!
B111 Gasblåsor, småblåsor
B112 Blåsor i anslutning till ingjutna metalliska detaljer, kylkroppar, kärnstöd mm. (kärnstödsblåsa)
B113 Slaggblåsa
B121 Ytblåsor
B122 Hörnblåsa Fotografier saknas!
B123 Stickblåsor (pinholes)
B124 Kommablåsa (enbart vid fjällgrafitiskt gjutjärn)
B211 Öppen sugning.
B212 Sugning i anslutning till hörn.
B213 Sugning i anslutning till kärna. Fotografier saknas!
B221 Inre sugning
B222 Centrumsugning Fotografier saknas!
B311 Sugningsporer / Mikrosugningar.
C111 Kallspricka (p g a ovarsam hantering eller efterbehandling.)
C121 Varmspricka p g a ovarsam hantering eller efterbehandling.
C211 Kallspricka
C221 Varmspricka
C222 Värmebehandlingsspricka
C311 Kallveck, kallsöm.
C321 Kallsöm p g a avbruten gjutning. Fotografier saknas!
C331 Vällningsfel (vid kylkropp eller annan ingjuten detalj)
C411 Musselbrott, rock-candy.
C412 Interkristallin korrosion. Fotografier saknas!
D111 Veckad yta, gasfåra Fotografier saknas!
D112 Elefanthud
D113 Kallveck Fotografier saknas!
D114 Flödesmönster Fotografier saknas!
D121 Grov yta p g a sandexpansion.
D122 Grov yta
D131 Ytliga råttsvansar Fotografier saknas!
D132 Råttsvans
D133 Flytmärken, "kråkfötter" Fotografier saknas!
D134 Apelsinyta
D135 Lossrivningar Fotografier saknas!
D141 Sjunkningar
D142 Slaggsår vid vaxursmältningsmetoden. Fotografier saknas!
D211 Deformerad gjutform
D221 Fastbränna / vidhäftning
D222 Vidhäftning av sintrad ytsand. Fotografier saknas!
D223 Inträngning
D224 Skolla vid vaxursmältningsmetoden. Fotografier saknas!
D231 Skolla
D232 Skorv
D233 Blackskolla, blackskorv.
D241 Glödskalsbildning Fotografier saknas!
D242 Fastbränt inpackningsmedel (aducerjärn) Fotografier saknas!
D243 Avspaltning (aducerjärn) Fotografier saknas!
E111 Kallflutna godskanter. Fotografier saknas!
E112 Blackränder, blackdroppar.
E121 Kallflytning
E122 Ej fullgjutet
E123 Utrinning Fotografier saknas!
E124 Överdriven blästring. Fotografier saknas!
E125 Begynnande smältning under värmebehandling Fotografier saknas!
E211 Sönderslagning
E221 Kapnings-, slipnings- och mejslingsfel.
E231 För tidig uppslagning Fotografier saknas!
F111 Modellfel - krympmån. Fotografier saknas!
F121 Förhindrad svalningskrympning Fotografier saknas!
F122 Olikformig svalningskrympning Fotografier saknas!
F123 Oförsiktig dragning av modell. Fotografier saknas!
F124 Expansion av gjutformen under torkning
F125 Svag eller otillräcklig ramning. Fotografier saknas!
F126 Skevt gjutstycke - kraftig ramning. Fotografier saknas!
F211 Måttfel - modellfel Fotografier saknas!
F212 Måttfel - modellmonteringsfel
F221 Partförskjutning av form eller kärnförskjutning
F222 Partförskjutning - kärna Fotografier saknas!
F223 Modelldragningsfel. Fotografier saknas!
F231 Skevhet - Deformerad gjutmodell Fotografier saknas!
F232 Skevhet - Deformerad gjutform / fjädrande gjutmodell
F233 Skevhet - Deformerat gjutgods
F234 Skevhet - Restspänningar
G111 Metalliska och intermetalliska inneslutningar Fotografier saknas!
G112 Kallpärla
G113 Svettning - inre håligheter Fotografier saknas!
G121 Exogena inneslutningar
G122 Slaggsår
G131 Sandinneslutningar
G132 Blackinneslutning
G141 Slagginneslutning vid segjärn
G142 Oxidinneslutning
G143 Sotsöm.
G144 Hårda inneslutningar (hard spots) Fotografier saknas!
G211 Kantvithet
G212 Kantvithet (med tvär övergång). Fotografier saknas!
G213 Mittvit struktur
G221 Primärgrafitbildning i aducerjärn. Fotografier saknas!
G222 Perlitisk ytzon i ferritiskt aducerjärn. Fotografier saknas!
G223 Fläckvis härdade områden Fotografier saknas!
G261 Garskumsgropar
G262 Garskumsinneslutningar
G263 Anrikning av grafitnoduler
G264 Grov brottyta i segjärn. Fotografier saknas!